About

I go by Evelyn Ainsworth (often called ‘Eve‘ for short). I am an avid reader who is especially fond of Korean fantasy webnovels and webtoons. This small blog was created by me to update posts about Korean webnovels or webtoons, in which I analyze their settings/world-building aspects, summarize the plots/characters’ profiles or translate official information related to the stories.

In addition to this blog, I also post on my Facebook account (in Vietnamese) and my NovelUpdates account (in English) (please refer to my social media links down there). This blog is meant to be a place to compile all my posts and categorize them.

Welcome, and please enjoy your stay while you are here ~

Mình là Evelyn Ainsworth, hay được gọi tắt là “Eve“. Mình là người ham đọc, và đặc biệt thích các fantasy webnovel (tiểu thuyết mạng) và webtoon (truyện tranh) Hàn Quốc. Mình lập blog nhỏ này để đăng các bài viết phân tích bối cảnh/world-building, tổng hợp thông tin về cốt truyện hay profile nhân vật, hoặc dịch các thông tin chính thức liên quan đến truyện của các webnovel hoặc webtoon Hàn Quốc.

Ngoài blog này, mình cũng đồng thời đăng bài trên tài khoản Facebook (bằng tiếng Việt) và NovelUpdates (bằng tiếng Anh) (mình sẽ kèm link tới các mạng xã hội của mình dưới đây). Blog này sẽ tổng hợp và phân loại những bài đăng của mình trước đó.

Chào mừng và mong mọi người sẽ đọc những bài viết của mình ~

Links to my social media: