[Dịch] Thông tin các nhân vật chính trong TCF

(Nguồn ảnh: https://twitter.com/waffulle/status/1298915364114321408. Xin vui lòng không reup đi đâu khác vì ảnh chưa có sự đồng ý của tác giả.)

Sơ lược thông tin về các nhân vật trong TCF: Các thông tin sau đây mình dịch từ trang thông tin chính thức tác giả đăng trên Munpia, link ở đây. Những chữ được in nghiêng là bổ sung của bản thân mình.

Continue reading “[Dịch] Thông tin các nhân vật chính trong TCF”