Truy tìm easter eggs liên quan đến thần thoại Cthulhu xuất hiện trong ORV

(easter egg: các hint/reference của các hiện tượng đời sống, tác phẩm khác… được đề cập trong 1 tác phẩm phim hoặc truyện một cách khéo léo để người xem hoặc người đọc có thể tự mình khám phá)

LƯU Ý: Bài viết có spoiler cốt truyện “Omniscient Reader’s Viewpoint” (ORV) hay “Toàn Trí Độc Giả” đến hết truyện. Nếu bạn vẫn chưa đọc xong toàn bộ truyện, xin hãy cân nhắc trước khi đọc post này.

Continue reading “Truy tìm easter eggs liên quan đến thần thoại Cthulhu xuất hiện trong ORV”