Các giai thoại giết người thân trong ORV tương ứng với các câu chuyện thần thoại

LƯU Ý: Bài viết có spoiler cốt truyện “Omniscient Reader’s Viewpoint” (ORV) hay “Toàn Trí Độc Giả” đến hết chap 180. Nếu bạn vẫn chưa đọc đến chap 180 của truyện, xin hãy cân nhắc trước khi đọc post này.

Continue reading “Các giai thoại giết người thân trong ORV tương ứng với các câu chuyện thần thoại”

Các giai thoại về phục sinh trong ORV cùng các thần thoại tương ứng

LƯU Ý: Bài viết có spoiler cốt truyện “Omniscient Reader’s Viewpoint” (ORV) hay “Toàn Trí Độc Giả” đến hết chap 150. Nếu bạn vẫn chưa đọc đến chap 150 của truyện, xin hãy cân nhắc trước khi đọc post này.

Continue reading “Các giai thoại về phục sinh trong ORV cùng các thần thoại tương ứng”

Truy tìm easter eggs liên quan đến thần thoại Cthulhu xuất hiện trong ORV

(easter egg: các hint/reference của các hiện tượng đời sống, tác phẩm khác… được đề cập trong 1 tác phẩm phim hoặc truyện một cách khéo léo để người xem hoặc người đọc có thể tự mình khám phá)

LƯU Ý: Bài viết có spoiler cốt truyện “Omniscient Reader’s Viewpoint” (ORV) hay “Toàn Trí Độc Giả” đến hết truyện. Nếu bạn vẫn chưa đọc xong toàn bộ truyện, xin hãy cân nhắc trước khi đọc post này.

Continue reading “Truy tìm easter eggs liên quan đến thần thoại Cthulhu xuất hiện trong ORV”