What Happens When the Second Male Lead Powers Up (SMPU)

(tiếng Việt ở dưới!/ scroll down for Vietnamese!)

What Happens When the Second Male Lead Powers Up (SMPU) (Korean: 서브남주가 파업하면 생기는 일) is a Korean webnovel written by Sook-Im (숙임), which belongs to the Fusion Fantasy genre.

On the official Munpia website, the description of SMPU is presented as follows:

In the romance fantasy webnovel that my younger sister read,
I transmigrated into it, not as the main male lead, but the second male lead.
If I recall correctly, this punk will go to war in the future.
A character that is meant to die in the main male lead’s stead.

I have made up my mind. Let’s not go anywhere near the main characters.
Let’s stay healthy, until I can go back home.

The both of you can do romance!
I will only borrow a little fantasy?

Munpia (self-translation)


The story follows Jung Yeseo (Jung Jesse in English translation), one day opening his eyes in the world of “I Quit My Job And Ended Up As A Noble Young Lady in Another World” – a Korean Romance Fantasy webnovel, which his younger sister Jung Eunseo (Jung Eunse in English translation) was a huge fan of. He was not a reader of the novel himself, but he knew for sure about one thing – the character he transmigrated into, Prince Jesse of the Venetiaan Holy Kingdom, would die in the future. As a typical second male lead in romance novels, Prince Jesse fell in love with the heroine Christelle de Sarnez, but eventually gave up his love … and joined in the war, eventually dying in the male lead’s stead – Prince Cédric Riester – to protect the happiness of the woman he loved. Therefore, his primary goal was to avoid contact with the two main characters at all costs, and find a way to return to Earth with his family.

As a new webnovel launched in 2020, SMPU quickly became famous by winning the rookie award for Munpia Webnovel Contest in 2020. With its medieval story settings, and how characters developed relationships in the course of the story, SMPU has won the hearts of female readers and is expected to become more and more popular among Korean and international fans.

The official sources for reading SMPU:

Webnovel (Korean version): Munpia, Ridibooks.

Posts about SMPU:


What Happens When the Second Male Lead Powers Up (SMPU) (tiếng Hàn: 서브남주가 파업하면 생기는 일, tiếng Việt: Điều gì xảy ra khi Nam chính thứ hai tấn công) là một webnovel của Hàn Quốc được viết bởi tác giả Sook-Im (숙임), thuộc thể loại Fusion Fantasy.

Trên trang web chính thức của Munpia, nội dung của SMPU được giới thiệu như sau:

Trong cuốn tiểu thuyết kỳ ảo lãng mạn (Romance Fantasy) mà em gái tôi đọc,
Tôi đã xuyên vào một nhân vật, không phải là nam chính, mà là nam thứ.
Nếu tôi nhớ không nhầm, tên này sẽ chết trong một cuộc chiến tranh xảy ra trong tương lai.
Ngay từ đầu, đây là nhân vật được định sẵn sẽ chết thay cho nam chính.

Quyết định rồi. Tôi sẽ tránh xa các nhân vật chính.
Tôi sẽ giữ an toàn cho bản thân, để sau đó về nhà.

Hai người cứ việc diễn lãng mạn (Romance) đi!
Tôi sẽ chỉ mượn một chút kỳ ảo (Fantasy) thôi nhé?

Munpia (tự dịch)

Câu chuyện theo chân Jung Yeseo (bản dịch tiếng Anh trực tiếp ghi là Jung Jesse), một ngày nọ mở mắt trong thế giới của “Tôi Bỏ Việc Và Trở Thành Một Tiểu Thư Quý Tộc Ở Thế Giới Khác” – một cuốn tiểu thuyết kỳ ảo lãng mạn (Romance Fantasy) Hàn Quốc mà em gái anh – Jung Eunseo (bản dịch tiếng Anh ghi là Jung Eunse) là một fan hâm mộ lớn. Bản thân anh không phải là độc giả của cuốn tiểu thuyết ấy, nhưng anh biết chắc một điều — nhân vật mà anh xuyên vào, vương tử Jesse của Thần quốc Venetiaan, sẽ chết trong tương lai. Là motif nhân vật nam thứ điển hình trong các tiểu thuyết lãng mạn, vương tử Jesse đem lòng yêu nữ chính Christelle de Sarnez, nhưng cuối cùng chấp nhận từ bỏ tình cảm của mình … và tham gia vào chiến tranh, cuối cùng chết thay cho nam chính – Hoàng thái tử Cédric Riester – để bảo vệ hạnh phúc của người con gái mình yêu. Bởi vậy, mục tiêu sống còn của anh là tránh tiếp xúc với hai nhân vật chính bằng mọi giá, và tìm cách để trở về Trái Đất cùng gia đình.

Là một webnovel mới được ra mắt năm 2020, SMPU nhanh chóng trở nên nổi tiếng khi đạt giải thưởng tân binh cho Munpia Webnovel Contest năm 2020. Với bối cảnh truyện thời kỳ Trung cổ và cách các nhân vật phát triển các mối quan hệ, SMPU chiếm được cảm tình của các nữ độc giả và hứa hẹn sẽ ngày một nổi tiếng hơn trong cộng đồng fan Hàn và quốc tế.

Các nguồn chính thức để đọc SMPU:

Webnovel (bản Hàn): MunpiaRidibooks.

Các bài viết về SMPU: